Markplanering i Valbo, Gävle med omnejd

Grävning, markplanering, schaktning, dikning och kantskärning av grusvägar och mycket mer

Välkommen till Valbo Schakt AB!

Vi är ett entreprenadföretag i Gävle med stor flexibilitet och lång branschvana som kan allt när det gäller markplanering och grävarbeten. Vi utför grävning, markplanering, schaktning, dikning och kantskärning av grusvägar och mycket mer.
Kontakta oss gärna för mer information!

 • GRÄVNING
 • SCHAKTNING
 • DIKNING
 • INFARTER
      • GRUNDER
      • TOMTBEREDNING
      • POOLGRÄVNING
      • TRÄDFÄLLNING

           VALBO SCHAKT AB
           Norra Falltä 30
           818 92 VALBO