Markplanering - Schaktning - Dikning

Välkommen att kontakta Valbo Schakt AB i Gävle när ni behöver hjälp med markplanering, schaktning, dikning, grävning med mera.


Vi har varit i branschen länge och vet hur vi på bästa sätt ska hjälpa dig. Vill du veta mer, ring gärna!

Postadress
Norra Falltä 30, 818 92 VALBO


Peter Linander
070-689 31 73

peter.linander@outlook.com