Schaktning och dikning i Gävle

Hos Valbo Schakt AB får du hjälp med allt när det gäller gräv och markarbeten. Vi utför små och stora entreprenader för privatpersoner, industriföretag m.fl. Vi är det lilla företaget med den stora kapaciteten och kunskapen.

Ska det grävas på er tomt?

Tag reda på kabelplacering på just er tomt här:

ledningskollen Valbo Schakt AB Kontakta oss

Våra tjänster:

 • Markplanering
 • Schaktning - tomtplanering 
 • Dikning & kantskärning av grusvägar och byte av vägtrummor
 • Dränering
 • Poolgrävning
 • Grunder - förberedelse för betongplatta
 • Tomtberedning - anläggning av gräsmattor, gångar, borttagning buskar och häckar m.m.
 • Infarter - Planerar, gräver ur och fyller igen
 • Justering för asfalt
 • Trädfällning
 • Grävning - Alla typer av grävning så som markberedning, vatten & avlopp, el, trekammarbrunnar, infiltration, vägar. Även enskilda avlopp.
 • Vintertid: plogning, halkbekämpning
 • Fibergrävning
ROT-avdraget information ahlsell