Schaktning och dikning i Gävle med omnejd

Grävning, markplanering, schaktning, dikning och kantskärning av grusvägar och mycket mer

Våra tjänster

Hos Valbo Schakt AB får du hjälp med allt när det gäller gräv och markarbeten. Vi utför små och stora entreprenader för privatpersoner, industriföretag m.fl. Vi är det lilla företaget med den stora kapaciteten och kunskapen.

 • Markplanering
 • Schaktning – tomtplanering
 • Dikning & kantskärning av grusvägar och byte av vägtrummor
 • Dränering
 • Poolgrävning
 • Grunder – förberedelse för betongplatta
 • Tomtberedning – anläggning av gräsmattor, gångar, borttagning buskar och häckar m.m.
 • Infarter – Planerar, gräver ur och fyller igen
 • Justering för asfalt
 • Trädfällning
 • Grävning – Alla typer av grävning så som markberedning, vatten & avlopp, el, trekammarbrunnar, infiltration, vägar. Även enskilda avlopp.
 • Vintertid: plogning, halkbekämpning
 • Fibergrävning

VALBO SCHAKT AB
Norra Falltä 30
818 92 VALBO